onsdag 11 november 2009

Sländan, the spindle

English is indicated with red


Det här är en av mina mest älskade sländor. Den är gjord av Tracy Eichheim på Woollydesigns, och heter Comet. Tracy gör den i flera storlekar och tyngder. Den här är en topptyngd allroundslända som väger 1.4 oz, alltså 39,69 gram. Jag har också en tyngre bottentyng, och två lättare topptyngda Comets. This is one of my most loved spindles. It's made of Tracy Eichheim at Woollydesigns, and called Comet. Tracy makes them in various sizes and weigths. This one is a topwhorl allround spindle that weighs 1.4 oz. I also have one heavier bottomwhorl, and two lighter topwhorl Comets.

Under hösten har Scientific American skrivit om 32 000 år gamla färgade, spunna linfibrer, som hittades i en grotta i Republiken Georgien. Det är bland de äldsta man hittills funnit.

Samma dag som jag läste om linfibrerna råkade jag slå upp det här i boken "Symboler" av J. C. Cooper:

"Sländan är attribut till alla modergudinnor, mångudinnor och ödesvävare i deras skräckinjagande aspekt. Alla ödesgudinnor spinner och väver och avbildas i sin trefaldiga mångestalt och i grupper om tre som födelse, liv och död; det förgångna, det nuvarande och det kommande osv.  Av de tre i gruppen brukar två vara goda och hjälpsamma, en ond och grym. Det är den onda som sliter av livets tråd. Sländtrissorna symboliserar universums rotationer, och spånad och vävning står för den kvinnliga principen att kunna väva ödet och slöjan om illusionernas värld. Nereiderna har en gyllene slända. Gaeliska feer spinner och väver åt människor i deras gunst." s. 171.

Rotation, spiraler, snäckor, solsystem, galaxer, tornados, dervischer, malströmmar... associationerna till spinning är många. Men som den jordnära person jag är, fascineras jag mera av den genialiska uppfinning som sländan är, än av galaxer. I vår familj tar min man hand om galaxerna, han stirrar på stjärnorna medan jag spinner, och när jag läser spinnlitteratur läser han böcker om rymden och studerar stjärnkartor!

I sin enklaste form är sländan en pinne eller en sten. Trissan kan vara formad av trä, lera, sten, ben, horn, glas, metall eller vad som helst som går att bearbeta till en rund form, t.ex. en rotfrukt. Den är billig, kräver ingen annan drivkälla än dina händer. Den är liten och lätt och behöver inga stora utrymmen. Du kan spinna tråd, som du kan väva till tyg, som du kan sy till kläder. I de delar av världen där befolkningen inte varit bofast, slog spinnrocken aldrig ut sländan.

Litteratur / Literature Sländan nämns i så gott som alla böcker om spinning. Det finns flera böcker om enbart sländor, t.ex. de här / Spindles are mentioned in practically all books about spinning. There are several books about spindles, e.g. these:
Anna Ekerwald, Spinna med slända. Spinnteknik på det grekiska fastlandet och Peloponnesos. Detta är en intressant kulturhistorik som också beskriver spinnteknik. Jag skriver mera om den i ett senare inlägg.
Patricia-Gibson Roberts, Spinning in the Old Way. Instruktion / Instruction.
Bette Hochberg, Handspindles. Historik och instruktion / History and instruction.
Abby Franquemont, Respect the Spindle. Historik och instruktion / History and instruction.
I tidskriften Spin Off finns många artiklar om sländor och spinnteknik. / In Spin Off Magazine you can find lots of articles about spindles and spinning techniques.

Video / Videos: På Youtube finns massor av videor. / On Youtube you can find lots of videos.

Webbresurser / Webresources: Nätresurserna de är så många att du hittar bäst genom att söka själv. Bilder finns t.ex. här http://www.flickr.com/. The amount of webresources is tremendous, you'd better search for yourself, but one place to look at pictures is flickr.


English


This autumn Scientific American wrote about 32 000 years old dyed and spun flax. The fibers were found in a cave in the Republic of Georgia.

By a mere chance I happened to see this in J. C. Cooper's book "Symboler" the same day I read about the flaxfibers (this is an abstract of the Swedish quote above): The spindle is an attribute to goddesses in their horrifying aspect. All Fates spin and weave, and they are pictured in groups of three, where two are good and helping, and one is bad. The bad one cuts the thread of life. The Fates are associated with life and death, the past and the coming etc. The spindlewhorl is a symbol for the rotation of the galaxies. Spinning and weaving is a symbolises the female principle in being able to spin faith and the world of illusions. The Nereids carry a golden spindle. Gaelic fairies spin and weave for persons they favour.

Rotation, spirals, shells, solar systems, galaxies, tornados, dervishes, whirlpools... the associations to spinning are many. But I'm a down-to-earth person, and I'm more fascinated of the ingenious invention a spindle is, than of galaxies. In our family my husband is the one who takes care of the universe, while I'm spinning he's looking at the stars, while I'm reading about spinning he reads about space, and studies star charts!

In it's simplest form a spindle can be a stick or a stone. The whorl can be made of wood, clay, stone, bone, horn, glass, metal or whatever material that can be shaped into a circular form, like a root vegetable. The spindle is cheep, it doesn't weigh much, it goes into a small space. You can spin thread, then weave cloth and sew clothes. In regions where people did not settle, the spindle was never replaced by the spinning wheel.