måndag 2 november 2009

Hillevi pelargonium, spinnrock, spinning wheel

 Swedish and English

Spinnrocken under min bloggrubrik är från 1739 och finns på museet Myrbergsgården. Den är kompakt och verkligen vacker, tycker jag. Man skulle kunna spinna på den ännu. Kräklan hör till en annan spinnrock. Det finns många spinnrockar i de finska museerna, kika lite när ni är ute och åker. Ofta får man  fotografera, fråga dock först.

The spinning wheel under my blogbanner is from 1739. You can see it at the Myrbergsgardenmuseum. It is sturdily built and I think it is really beautiful. You could still spin on it, but that's of course not permitted. The distaff is from another wheel. There are lots of spinning wheels in the Finnish museums, take a look when you're out on the roads. Very often you may take pics, but do ask for permission first.
'Hillevi' är en finsk pelargon, som kan vara samma som 'Hermine' från 1895. Den har dubbla, väldigt vita blommor. Kronbladen har en grön skiftning före blomman slår ut helt. Den växer mycket kraftigt, blir hög, och har mängder av blomstänglar när den kommit igång. Mot slutet av sommaren brukar den vara så stor att den inte mera ryms inomhus. Då tar jag ett par skott, bär ut den, och så får den gamla plantan dö en naturlig död när vintern kommer.

'Hillevi' is a Finnish Pelargonium Zonale, which might be the same as 'Hermine' from 1895. It grows high and strong, and has lots of white, double flowers that are green while buds. In late summer it is usually so big I have to take it outdoors. I take a couple of shoots, and let the old one die a natural dead when winter arrives.