torsdag 1 juli 2010

Tour de Fleece

Hurra! Min hälsporre är nästan läkt! Jag spinner på spinnrock igen! Åh vad glad jag är!

Först: sjalgarnet jag tvingades lämna på hälft för några månader sedan. Foto kommer när jag tvättat garnet.

Sedan: hundhårsgarn med glitter åt Nina. Golden retriever, ull och Angelina. Foto överst.

Sedan: Tour de Fleece startar i morgon! Jag funderar på vad jag skall spinna under de tre veckorna av intensivt spinnande och utmaningar. Det är inte lätt att bestämma, men åtminstone ska en silke-kashmir top äntligen spinnas klart. Jag ska sländspinna något, kanske gult-rött-rosa, eller ullproverna på fotot.

Om du är med i Ravelry: Ravelry Tour de Fleece. Jag deltar i Team Nordic Spinners. För er andra kan jag berätta att vi spinner under hela Tour de France, i år 3-25 juli. Vi försöker komma upp till våra mål och kanske överträffa dem.

SOCKER på botten: på fotot längst ner ser du min nya Mini Bosworth-slända i bocote. Den väger 25 gram, och får börja jobba i Touren i morgon så fort jag bestämt vad jag skall spinna :) Titta på de vackra färgerna: Sheila Bosworth har valt turkosa fibrer för det dramatiska träslaget, och virat in slända och fibrer i blått papper. Hon gör sådana paket, så att det blir ett äventyr och en estetisk upplevelse att öppna försändelsen.

Hurrah! My heel spur has almost healed! I'm spinning on my wheel again! I'm happy!

First: the laceyarn I was forced to leave halfway through some months ago. Photo to follow when I have washed the yarn.

Then: chiengora with sparkle for Nina. Golden Retriever, wool and Angelina. Photo above.

Then: Tour de Fleec starts tomorrow! I'm thinking of what I want to spin during the three weeks of intense and challenging spinning. It's not easy to decide. At least I'll spin a silk-cashmere top that has been bothering me for years. I will spindle one yarn, maybe yellow-red-pink, or the wool samples on the photo.

If you're on Ravelry: Ravelry Tour de Fleece. I'm in the Team Nordic Spinners. To non-ravelers I can tell that we are spinning during Tour de France, July 3rd to 25th, trying to reach our goals and maybe to reach even higher.

SUGAR at the bottom: my new Mini Bosworth spindle with Bocote whorl, weighs 25 grams. It will start working tomorrow in the Tour, as soon as I've decided what to spin :) Look at the beautiful colors chosen by Sheila Bosworth: turquoise fiber for the dramatic wood, wrapped in blue paper. She does these things, makes opening a parcel an adventure and an aesthetic happening.