onsdag 1 december 2010

Att spinna Shetland - Spinning Shetland


Det är väl bara att slå sig till ro med insikten att jag älskar att spinna tunt. Riktigt tunt. Fina, fina trådar som jag knappt ser. En vägg i mitt arbetsrum måste inredas så att ena halvan är mörk och andra ljus. Då ser jag ljusa trådar mot den mörka delen och mörka trådar mot den ljusa när jag sitter i min älskade länstol och sländspinner.

Det här är kammad Shetlandsull:
På Shetland lärde jag mig av Margaret Peterson att ullen skall vara otvättad när man spinner det superfina garnet för Shetlands spetssjalar. Bara den bästa ullen används till det här garnet. Ullen kammas t.ex. med en tät hundkam. Alla kammade ulltottar förvaras med rotändan åt samma håll. Ullen blir mycket renare av det noggranna kammandet. Shetlandsullen har väldigt litet lanolin, så den känns inte så tung och fet som en del andra ullsorter kan göra. Den lilla mängden fett gör spinnandet mycket lätt.

Jag spann garnet för provlappen på spinnrock, men jag var inte nöjd med resultatet. Jag bytte därför till Michael Williams lätta slända (16 gram). Du kan se att garnet är ojämnt, jag har problem med snodden i det entrådiga garnet och med att kontrollera diametern. Det sländspunna garnet blir bättre. Den första sländspunna tråden är i nystanet ovanför lappen. Jag spinner ett tvåtrådigt garn, för jag litar inte på mitt entrådiga än så länge. Men nästa fäll blir spindeltråd, kanske :) Du kan också se att garnet faktiskt blir snövitt när det tvättats.

I suppose I have to settle down with the understanding that I like to spin thin threads. Really thin. Fine, fine threads that I can barely see. One wall in my studio has to be arranged so that one half is dark and the other light. Then I can see light threads against the dark part and dark threads against the light part when I sit and spindle in my beloved arm chair.

In the box you can see combed Shetland wool. In Shetland I was taught by Margaret Peterson that the wool has to be unwashed when you spin the superfine yarn for Shetland's lace shawls. Only the best wool is used for this yarn.You can use a dog comb for combing the fleece. All combed locks are stored with the cut ends pointing in the same direction. The wool gets much cleaner by the thorough combing. Shetland wool has very little lanolin, so it doesn't feel so fat and heavy that some other wools do. The small amount of fat makes spinning thin worsted yarn very easy.

I spun the yarn for the swatch on a spinning wheel. I wasn't satisfied with it, so I changed to the light Michael Williams spindle (16 grams). You can see that the yarn is uneven, I have problems with the diameter control and with the twist in the singles. The spindled yarn will be better. The first thread is spun and in the ball. I spin a 2-ply, because I don't think my singles is good enough yet. Maybe the next fleece will become a cob web yarn :) Here you can see the difference between washed and unwashed yarn. The yarn really becomes snow white when washed.