onsdag 6 januari 2010

Spinning i Tibet

Det finns en video på Youtube som jag tittar på ibland: Tibetan Handcraft. Den gamla kvinnan hanterar sin stödda slända med en självsäkerhet som jag bara kan avundas henne. Hon har antagligen börjat spinna som liten flicka. Jag tror att det är underull från yak som hon spinner. Sländan är bottentyngd med en liten trissa. Skaftet har en inskuren krok, där hon hänger tråden. Utan krok skulle hon spinna på ett annat sätt. Hon skulle hålla sländan i vinkel, och låta tråden glida av tenens spets vartefter snodden bildas. I de videon jag länkar nedan kan man se den tekniken.

Titta på hennes sätt att få fart på sländan. Hennes fingerrörelser är så snabba, att det är svårt att se vad hon gör. Men hon snurrar igång den med fingrarna, liksom jag gör när jag spinner på en bottentyngd slända. Hon spottar på tråden när skarvar, tydligen gick tråden av och hon skarvade på den färdigt spunna tråden med några fibrer hon tar ur kardrullen hon har liggande bredvid sig. I fiberhanden har hon de fibrer hon började spinna förrän tråden gick av. Hon verkar spinna något mittemellan kort- och långdrag. Eftersom sländan har krok, kan hon använda båda händerna för arbetet med fibrerna.

Det finns två andra videon från Tibet som jag också brukar titta på: Lhamo spins och  Lhamo spins more. Här är det en stödd slända utan krok som används. I en av kommentarerna sägs att det är en ladakhi slända. Vinkeln är en annan än med den krokförsedda sländan. Eftersom sländan saknar krok, använder spinnerskan ena handen till att hålla den upprätt samtidigt som hon ger den fart. Hon spinner kardgarn med långdrag. Också denna spinnerska är mycket skicklig, säkerligen har också hon lärt sig spinna när hon var barn.

Stödda sländor finns i alla världsdelar och i många storlekar. Den typ som är formad som en ten utan tyngd måste ju vara den nästäldsta sländtypen. Den allra första var en käpp. När man lindar fibrer runt käppen genom att hålla den vinklad så att fibrerna glider av toppen, bildas snodd på samma sätt som med den stödda tenen, men långsammare. Fortfarande finns sådana sländor åtminstone på Balkan. Anna Ekerwald (i boken Spinna med slända) kallar denna teknik "skakspinning", eftersom det ser ut som om spinnerskan skakar sländan. I själva verket ger hon sländan fart genom att snurra den i handen.

Om du inte äger någon slända, så är det bara att gå ut och skära till en käpp, som du skalar barken av och sandpapprar slät. Pröva sedan spinning med färdigt beredda fibrer, som numera finns att köpa nästan överallt. Lycka till!