fredag 22 januari 2010

Fibrer, trä och is, Fibers, wood and ice

Man kan nog göra något för att det inte ska bildas is på fönstren, men vill man det? Jag vill inte.

You can do something to stop ice from coming on your window, but would you like to? I don't.


Fibrerna jag spinner och KnitPro-stickorna har samma färg! Jag undrar hur de färgar träet?

The fibers I'm spinning and my KnitPro-needles are the same color! I wonder how they paint the wood?