söndag 17 januari 2010

Ett mysterium, a mystery

English below

Hur kan en enda lång tråd bli en socka?


 Mina sockor - My socks

Varför stickar vi fortfarande sockor fast vi kan köpa dem var som helst, t.o.m. i snabbköpet?

Jo jag vet hur en tråd kan bli en socka, men de allra flesta vet det inte och funderar inte heller på det.

Jag tycker det är en tekniskt utmanande och skapande process. Antalet maskor som ska läggas upp, antalet varv i resåren, i vristen, i hällappen, hur jag formar hälen, hur många maskor jag plockar upp för foten, hur kilen ska se ut, hur många varv i foten, hur jag formar tån, allt detta är nytt varje gång. Alla garnpartier är olika. Därför gör jag nytt mönster varje gång jag börjar på en ny socka.

Och det är bara själva konstruktionen. Om den känns tråkig, kan man börja i tån som omväxling. Eller tvärtom, om man börjar i tån till vardags, kan man börja med resåren. Eller ta mått på mottagarens fot och göra sockor som sitter perfekt. Göra hälen annorlunda, det finns ju många sätt. Jag var en gång på en stickkurs med tio deltagare. Ingen av oss stickade hälen på samma sätt som någon av de andra. Sockan kan vara flerfärgad, enfärgad, ytmönstrad, spetsstickad. Variationerna är oändliga. Fötter är olika. Långa, smala, korta, breda. Vrister är olika. Formen på tårna är olika. Den perfekta sockan vrider sig inte i skon eller stöveln. Den sitter, som en handske.

Därför stickar vi sockor. För utmaningen att göra den perfekta sockan.

Jag kanske skriver om garnet, någon dag, någon gång. Det perfekta sockgarnet.

Hur många par sockor behöver jag? Massor. Jag använder sockor året om. Och jag stickar åt släkten också. Och åt herrn i huset, fler än han tror att han behöver.


How can one single thread become a sock? 

Yes I know how it is made, but most people don't and don't even think about it. Why do we still knit socks, even if we can buy them in our local grocery stores?

I find sock knitting a technicaly challenging and creative process. The amount of stitches and rows in the ribbing, ancle, and heelflap, how I turn the heel, how many stitches I pick for the foot, how the gusset is shaped, how many rows I have to knit for the foot, how I shape the toe, all of this is new every time. Yarn lots are different, and so I write a new pattern every time I start a new sock.

And that's only the construction. If it feels dull, you can start with the toe for a change. Or, if your everyday sockknitting is a toe-up, try the other way, start with the ribbing. Or measure the receiver's foot and make perfectfit socks. Or knit the heel in an other way than you usually do, there are as you know many ways to knit a heel. I took a knitting class once. There were ten knitters, and none of us knitted the heel the same way as one of the others. Socks kan be knit in fairisle, in one color, textured, lace. The variations are immense. People's foots are different. A foot can be long, narrow, short, broad. Ancles are different. Toes are different. The perfect sock doesn't twist in the shoe or boot. It fits, like a glove.

That's why we knit socks. Because of the challenge to knit the perfect sock.

I might write about sockyarn, one day, eventually. The perfect sock yarn.

How many pair of socks do I need? Lots. I use socks the year around. I knit for my relatives too. And for hubby, more than he thinks he needs.