fredag 22 april 2011

Påskhare - Easter Bunny

Vi var ute och gick i det vackra påskvädret. Bland grannens blåsippor låg den här lilla bollen:

We went for a walk in the beautiful Easter weather. Among the neighbor's liver leafs I found this little ball:

Det är bottenull från en skogshare. Den har antagligen suttit bland blommorna och putsat pälsen ren från vinterull.

It's under coat from a Eurasian hare. It has probably been sitting among the flowers cleaning it's fur from the winter wool.

Harens ull har använts till vantar och mössor. Den är otroligt mjuk, varm och vit.

Under coat from hares has been used for mittens and hats. It's incredibly soft, warm and white.