lördag 23 april 2011

Påskhäxor - Easter Witches

I våra trakter går små påskhäxor omkring i byarna och tigger godis på påsklördagen.

In our region small "Easter witches" walk around in the villages begging for goodies on Easter Saturday.

Barnens påskvandring går tillbaka på äldre påsktraditioner då man skulle avvärja ont bland annat genom att tända påskbrasor. Hur det kom sig att onda häxor förvandlades till små oskyldiga barn vet jag faktiskt inte. Antagligen är det en omvänd besvärjelse. Genom att föreställa det onda värjer man sig mot det.

The children's Easter passage goes back on older Easter traditions to avoid evil by for instance burning a bonfire. How the evil witches came to be small innocent children I don't really know. Probably it's a reversed evocation. By visualizing the evil you protect yourself against it.

En annan tradition är att tuppen värper på påsklördagen. På söndagens morgon finns det godis, förslagsvis chokladägg, gömt i barnens sängar.

Another tradition is that on Easter Saturday the cock lays eggs. On Sunday morning the children can find hidden sweeties, like chocolate eggs, hidden in their beds.