torsdag 14 oktober 2010

Viol - Violet


Kanske överlever några violer snöstormen. Den gula blommade för tre dagar sedan mitt bland nästa års fingerborgsblommor. Framför trappan hade blå violer slagit rot. Vi låter violerna växa där de vill.

## Maybe some violets will survive today's snowstorm. These were blooming three days ago. We let the violets grow where they want to.