torsdag 22 april 2010

När man inte kan spinna - When you can't spin

Man kan förstås tycka att det är ganska dumt att ha spinning som den stora passionen om man har dåliga vrister. Jag har bytt från spinnrock med en trampa till spinnrockar med två trampor. Det är ganska fiffigt, men det hjälper inte mot en akut inflammation i form av hälsporre

Jag har tittat reklam för elspinnrockar i flera år, men tyckt att de ser väldigt tråkiga ut. Så tipsade Caprifool om den här: Minispinner. Nu klickade det till! En sådan vill jag ha!

Det är dags att sälja den ena av mina spinnrockar. Det blir Kromski Symphonyn, som jag inte skulle kunna ta med mig när jag spinner för publik. Min fot blir bättre småningom, men den blir aldrig helt bra. Den har krånglat i 20 år. Men jag tror ju att jag fortfarande kommer att kunna spinna på trampspinnrock ibland.

You can of course think that having spinning to be the great passion of your life is rather silly if you have bad ankles. I changed from spinning wheels with one treadle to ones with two treadles. That's pretty handy, but it doesn't work when you have an acute inflammation, Plantar fasciitis.

I have looked at ads for electric spinning wheels for many years, but I thought they all look very square. Then Caprifool showed me this: Minispinner. I was caught! I want one of those!

I will sell one of my wheels, the Kromski Symphony. I can't take her on SIPs, so I'll keep the Sonata. My foot will never heal completely. It's been bad for 20 years, but as the bad periods come and go I think I will still be able to spin on a treadled wheel once in a while.