torsdag 26 maj 2011

Småländsk korsningsull - Crossbreed wool from Småland. My Fiber Studies 25

Mixing Swedish and English today! This fiber study is not part of SpinDoctor's rare breeds challenge, as neither of the wools come from an established sheep breed.

Jag fick två ullprover av Anna. Det är ljuvlig ull från korsningsfår i Småland, troligen svenska finullsfår och någon köttras. Ullen är lång, glansig, perfekt lockig och mycket stark. Det säger "twing" om den när man gör ett ryckprov vid örat. Den påminner om de mjukare och finare longwool sorterna, faktiskt väldigt lik finsk lantrasull av ryatyp. Båda fällarna har täckhår och bottenull, mera i den svarta än i den vita. Fibrerna är fina till grova.

I got two wool samples from Anna. It's lovely crossbreed wool from Småland in Sweden, probably Swedish Finullsfår and a meat breed. The wool is long, lustrous, has perfect crimp and it's very strong. It says "twing" when you pull it beside your ear. It reminds me of some of the softer an finer longwools, in fact it's very close to the upholstery type of Finnwool from the Finnish landrace. Both fleeces have outer coat and under coat, more in the black than in the white. The fibers are fine to coarse.

Jag beredde ullen på flera sätt och spann flera olika garnprover.

I made several wool preparations and spun different yarn samples.

1.
Ullen öppnad på handkardor (flick kardade). Jag lade 2-3 lockar på kanten av en karda och drog dem genom tinnarna. Sedan vände jag lockarna och gjorde likadant. De öppnade lockarna förvaras med topparna åt samma håll.

I opened the wool on handcarders (flick carded). I put 2-3 staples on the edge of a carder and pulled them through the tines. Then I turned them and opened the other end the same way. The opened staples are stored with the tip ends in the same direction.

Jag spann två fina trådar med kort framåtdrag på spinnrock, Louet Victoria med ratio 1:8.5. Om jag hade använt slända skulle jag ha tagit en medeltung (ca 28 gram) topptyngd slända. Jag spann från toppänden. Jag tvinnad med ganska hård snodd och fick ett kamgarn som skulle vara mycket bra i spetsstickning.

I spun two fine threads with a short forward draw on a spinning wheel, Louet Victoira with ratio 1:8.5. If I had spindled, I would have chosen a top whorl medium weight (about 1 oz) spindle. I spun from the tip end. I plied with a pretty tight twist and got a worsted yarn that would be very good in lace knitting.

Man skulle få ett liknande garn om man använde hundkam för att öppna ullen och spann på samma sätt.

You would get a similar yarn if you used a dog comb to open the wool and spun in the same way.


2.
Jag gjorde ett likadant kamgarn av den svarta ullen.

I made a similar worsted yarn from the black wool.
Jag ber om ursäkt för högdagrarna i det vita garnet. Jag fotograferade på flera olika ställen, men det vita garnet reflekterar ljuset på ett sätt som verkar omöjligt. I den svarta härvan finns lite garn med en vit och en svart tråd. Det här bekräftar det som många spinnare vet: kamgarn reflekterar ljus på ett annat sätt än kardgarn. Jämför med kardgarnet nedan, fotot är taget vid samma tillfälle på samma plats. - I apologize for the highlights in the white yarn. I took photos in different places, but the yarn still reflects light in a way that seems impossible. This confirms what many spinners know: worsted yarn reflects light in another way than woolen. Compare to the woolen in the photo below, taken at the same spot and at the same time. In the black yarn is a meter or two with one white and one black thread.

3.
Jag kardade några vita lockar till kardrullar med mina gamla, slitna finska kardor. Jag spann ett tvåtrådigt kardgarn på spinnrocken.

I took my old, well used Finnish hand carders and made a few white rolags. The wool opened easily. I spun a 2-ply woolen yarn on the wheel.


4.
Jag gjorde ett likadant kardgarn av den svarta ullen. Jag spann med dubbelt drag, eftersom det var fibrer av olika längd i kardrullorna. Mitt dubbla draget börjar med att jag släpper upp lite snodd i fibrerna samtidigt som jag hastigt drar ut dem till en tjock ojämn sträng. Sedan jobbar jag på en liten bit i taget av den tjocka strängen, jämnar till och drar ut den så tunn jag vill ha den samtidigt som jag ger tråden mera snodd. Sedan släpper jag upp den på rullen.

I made a similar woolen yarn from the black wool. I used a double draw because there were fibers of differnt lengths in the rolags. My double draw starts with letting twist into the fiber supply and at the same time drafting a thick and uneven sliver. Then I go back and even and thin the thread while I let in more twist and finally let the bobbin wind it on.

Rexenne spinner dubbelt drag på ett liknande sätt. Jo, hon pratar mycket men hon är en mycket skicklig spinnare också, titta gärna på henne. - Rexenne spins double draw in a similar way. Yes, she talks a lot, but she's a very good spinner also, so please take a look: Double draw.

5.
Det här var intressant. Jag ville jämföra två kammar, Louet enradiga minikammar och Valkyrie Extra Fine ullkammar. Jag visste från tidigare att Louets små oansenliga kammar har potential för verkligt rolig ullberedning. Och jag älskar mina Valkyrie! Titta vad som hände:

Now this was interesting. I wanted to compare two combs, Louet one row mini combs and Valkyrie Extra Fine wool combs. I knew already that Louet's small, unimpressive looking combs have potential for really fun wool preparation. And I love my Valkyrie combs! Look what happened:
Till vänster ser du den ull jag dizzade sist från Valkyrie, i mitten den jag dizzade först, under dem är de korta fibrerna som blev kvar på kammen, och till höger all ull jag lade på minikammarna och sedan drog ut med händerna (nästan inget skräp alls). - To the left you can see the wool I dizzed off from closest to the Valkyrie comb, in the middle the wool I dizzed first, and under them is the waste, and to the right is all the wool I put on the mini combs and then pulled off with my hands (almost no waste at all).

Det här bekräftade det jag redan visste: om man vill öppna ull från en dubbel fäll som är besvärlig att karda, kan man använda minikammarna. De separerar inte de olika fibertyperna särskilt effektivt, och om man inte dizzar utan drar ut fibrerna från kammen med händerna får man ett flor som kan rullas ihop och spinnas som kardgarn.

Vill man separera fibrerna i en dubbel fäll använder man kammar av samma typ som mina Valkyrie. Och det här var det riktigt intressanta med just den här ullen: jag fick två olika tops från en kamning. Först dizzade jag de långa täckhåren, sedan den kortare bottenullen. Du kan se skillnaden på färgerna på fotot: täckhåren har bruna toppar, bottenullen är grå.

This confirmed what I already knew: if you want to open wool from a double fleece that is a bit difficult to card and still keep the two different fibers in the prep, you kan use the mini combs. They don't separate the wool very effectively, so if you don't dizz the fibers but instead pull them off from the comb with your hands you get a "batt" that can be rolled into a rolag and spun woolen.

If you want to separate the fibers in a double fleece you can use combs like my Valkyrie. And this is the really interesting thing with this wool: I got two different preps from one combing. First I pulled the long outer coat, and then the short under coat. You see the difference in the colors on the photo: the outer coat has brown tips, the undercoat is grey.


Jag spann topsen till två olika kamgarn med kort framåtdrag. I spun the the tops into two different worsted yarns with a short forward draw.
Överst - Above: täckhåren, garnet är svart-brunt i verkligheten - The outer coat, the yarn is black-brown in reality. Nedan - Under: bottenull med lite täckhår, garnet är gråbrunt och mjukare än det andra - The under coat with some guard hair, the yarn is gray-brown and softer than the other
Det här garnet tycker jag själv är ett av de bästa: det är kammat med Louets enradiga minikammar och spunnet med kort framåtdrag. Det är både underull och täckhår i det - This yarn I think is one of the best: it's combed with Louet one row mini combs with short forward draw. There is both under and over coat in it.

6.
Jag kammade lite av den vita ullen på Valkyries Extra Fine kammar, och spann ett kamgarn med kort framåtdrag. Det påminde väldigt mycket om att spinna en del longwools, t.ex. Cotswold. Jag spann ett garn som skulle passa för inredningsväv antingen som en- eller tvåtrådigt. Jag tvinnade mitt garn 2-trådigt. Titta på min nya söta niddy i äppelträ! Man kan ta isär den. Den är från Gammeldags, länk i nästa stycke. Niddyn på första fotot ovan är från Kromski, också väldigt användbar.

I combed some of the white wool with Valkyrie Extra Fine combs, and spun a worsted yarn with a short forward draw. It was very much similar to spinning some of the longwools like Cotswold. I spun a yarn that would be suitable for upholstery either as singles or as a 2-ply. I made a 2-ply sample. See my new cute sample niddy from apple wood? You can take it apart. It's from Gammeldags. The niddy in the first photo above is from Kromski, also very nice.
7. Till sist kammade jag några vita och svarta lockar med mina nya 2-radiga minikammar från Gammeldags. Jag kammade tre pass. Kammarna är utmärkt för den här typen av ull. Jag gillar det lilla träskyddet för kammarna också! Man kan blanda de olika färgerna mer eller mindre beroende på vilka färgeffekter man vill ha i garnet. Den här topen skulle bli lätt melerad.

The last prep I made with my new 2-row mini combs from Gammeldags. I combed a few white and black staples in three passes. The combs are perfect for this kind of wool. I'm very happy with the small cover that protects the combs too! You can mix the colors more or less depending on what effects you want in the yarn. This top would become a sligthly variegated yarn.

Slutsatser - Conclusions

Det här är väldigt användbar ull. Det var jätteroligt att jobba med den, och bara de här få proven visade att ullen kan användas till många olika saker: sockor, vantar, mössor, tröjor, filtar, och, vilket är väldigt intressant: rya eller textilkonst. Den vita ullen skulle antagligen ta upp färg väldigt bra, och de långa glansiga lockarna låter sig spinnas till underbart kamgarn.

Också i de här små proven finns det grövre och finare typer av ull. Om man är skicklig på att sortera ull, eller har hela fällen framför sig så man ser de olika delarna, kan man plocka ut den finare ullen till sjalar och de grövre till andra plagg, och inte minst, de längsta och glansigaste lockarna till vävning.

This is a wool with many possibilities. It was great fun to work with it, and even these few tests showed that the wool can be used for many different things: socks, mittens, hats, sweaters, blankets, and, which is really interesting: rya (a Finnish and Swedish upholstery technique) or textile art. The white wool would probably take dyes very well, and the long, lustrous locks are easy to spin into a gorgeous worsted yarn.

Even in these small wool samples there are coarser and finer types of wool. If you are good at grading wool, or have the whole fleece in front of you so you can see the different parts of it, you can sort the finer wool for shawls and the coarser for other garments, and, not least, the longest and most lustrous locks for weaving.

Hade jag roligt? Gissa! Tack Anna :) - Did I have fun? Guess! Thanks Anna :)