lördag 20 november 2010

Hantverksmässa - Crafts Fair

                          Ungefär en tredjedel av en av hallarna - About one third of one of the halls

Nu blev det definitivt klart
Det räcker inte med en dag på Käden Taidot mässan i Tammerfors. Jag hann inte se allt jag hade velat se. Nästa år? Kanske jag sover över en natt i Tammerfors. Det är en stad jag inte kommer riktigt överens med, men de flesta andra gör det, så jag kanske borde titta närmare på staden. Faktum är att jag mest sett järnvägsstationen. Den har jag å andra sidan sett otaliga gånger...

Tre hallar, hundratals försäljare. Och massor av besökare. Det var ganska stor trängsel halv ett tiden när Malin, Sirpa och jag kom dit. En stund senare kom Sarah och Chris, och det var ju det bästa med hela mässan den här gången. Nå, jag medger att jag noterade att jag är trettio år äldre än Malin, Sarah och Chris, men jag hoppas att de hann se vad de ville trots att jag var lite långsam.

Jag träffade några Ravelrybekanta, och det är ju roligt. Man får ett ansikte på människor man känner från forumen. Men jag missade en person som jag väldigt gärna hade träffat, för mina fötter vägrade samarbeta när jag äntligen fick tid att gå och träffa henne. Kanske nästa år...

Några hantverkare från Åland var med för första gången. De hade en imponerande avdelning, med väldigt fina produkter. Jag hoppas de kommer på nytt nästa år. Titta på dem här: SALT

Jag såg en spinnare med Louet Julia och en med Louet Victoria. Jag glömde tyvärr att fråga vad de hette, men någon kanske känner igen dem? En tredje spann på Ashfords elspinnrock, men hon var för långt borta för ett bra foto. Väldigt får spinnare, kanske du tycker. Mässan är för yrkesfolk, och det hindrar de flesta spinnare från att delta annat än som besökare.

Jag köpte lite garn (fniss) och ett härligt linnetyg som ska bli en medeltidsklänning. Några stickmarkörer att ge bort. En bok. Ca 20 gram ull. Inte mycket, men ändå var jag lastad med kassar. Sarah hade med sig lite grejer från England :) Tack Sarah!

So now it's definitely clear
One day at the crafts fair in Tampere is not enough. I didn't have time to see all the vendors and exhibitions I wanted to see. Maybe next year? I could sleep over one night in Tampere. It's a town I don't really like, but everyone else seem to like it, so I really should take a better look at it. In fact I have mostly seen the train station. On the other hand I have seen that one countless times...

Three halls, hundreds of vendors. And lots of visitors. It was quite crowdy when Malin, Sirpa an me arrived around 12:30. After a while Sarah and Chris arrived, and that was the best part of the fair this year. OK, I admit I noticed I'm thirty years older than Malin, Sarah and Chris, but I hope they could see what they wanted even if I was a bit slow.

I met a few Ravelry people, and that is always fun. You can put a face on people you know from the forums. But I missed one I really wanted to meet, because my feet just didn't co-operate any longer when I finally should have had time to go and see her. Maybe next year...

A few artisans from Åland attended for the first time. They had an impressing exhibition, and I hope they come again next year. Look at them here: SALT

I saw a spinner with a Louet Julia and one with Louet Victoria. I forgot to ask their names, but maybe someone knows them? I saw one spinner with an Ashford Electric Spinner, but she was to far away for a good photo. Very few spinners, you might think. This fair is for professionals, which prevents most of the spinners from attending other than as visitors.

I bougth some yarn (giggle) and a wonderful piece of linen cloth I will use for a medieval frock. A few stitch markers to give away. A book. About 20 grams of wool. Not very much, but still I was loaded with bags. Sarah had a few things with her from England :) Thank you, Sarah!