onsdag 3 mars 2010

Vinterbilder, Winter Photos

Det snöar. Är det någon nyhet? Men vackert är det, och lite spännande.I går såg det ut så här på vägen hem (nej, det är inte våra hus).
It's snowing, old news. But it's beautiful, and a bit exciting too. Yesterday the road home looked like this (no, these are not our houses):
Och på jobbet en stund tidigare hade pojkarna på taket fått ner lite snö och sina redskap. De hade faktiskt en snöslunga där uppe, men den fungerade inte så bra på det sluttande plåttaket.
At my job the boys on the roof have throw down snow and their equipment. They had a snowthrower up there too, but it didn't work so well on the slanting tin roof.
 

 Men hemma är det en som är glad åt snön. Här kommer Kasper i full fart (och nu är det vårt hus). Fotot är taget före det kom mera snö.

But at home there is one who is very glad for the snow. Here comes Kasper at neckbreak speed (and now it's our house). I took this photo before more snow came down: