tisdag 4 oktober 2011

Tvåändsstickning och nålbindning - Two end knitting and nalbinding

Swedish and English mixed today! - Svenska och engelska om vartannat i dag!

Jag gick till Loftet i Vasa för att köpa presenter och råkade komma just när en ny utställning presenterades. Det var tvåändsstickade, pärlstickade och nålbundna plagg. Allting var respektingivande väl utfört av Lise-Lotte Håkans och Inga-Lena Högback. Utställningen heter "Nyfiken på stickning" och kan ses 4-22.10.2011. Lise-Lotte och Inga-Lena kommer till Loftets stickkafé och visar teknikerna på onsdag 5.10 klockan 16-18. Det blir också en artikel i Vasabladet någon av de närmsta dagarna.

I went to the handicraft house Loftet in Vaasa to buy some presents, and happened to arrive when a new exhibition was presented. Two women show their two end knitted (aka twined knitting), bead knitted and nalbinded garments. Everything was awesomely well made by Lise-Lotte Håkans and Inga-Lena Högback. The exhibition is called "Curious About Knitting" and can be seen 4-22 of October 2011.
Lise-Lotte till vänster, Inga-Lena till höger - Lise-Lotte to the left, Inga-Lena to the right

Vackra nålbundna vantar - Beautiful nalbinded mittens:

Tvåändsstickning - Two end knitting:

Pärlstickade fingervantar och tvåändsstickade muddar - Bead knitted gloves and two end knitted wrist warmers:

Det z-tvinnade garnet är från Sverige - The z-plied yarn is from Sweden:

Titta på den här geniala uppfinningen - Have a look at this ingenious invention:
Det är en roterande ställning för de två nystan som används i tvåändsstickning. Ett irriterande problem med tekniken är ju att garnerna tvinnas om varandra för varje maska. Med ställningen är det problemet löst.

It's a rotating stand for the two yarn balls needed in two end knitting. An irritating problem with the technique is that the two strands become twisted around each other for every stitch you make. That problem is solved with the stand.

Tvåändsstickning har inte funnits i Finland så länge. Det finns inget ord för tekniken på finska, även om man nu har börjat använda "kahdesta päästä neulominen". I delar av Sverige och Norge är tekniken känd sedan 1800-talet, möjligen ännu tidigare. I estnisk stickning finns liknande tvärgående flätor i två eller tre färger som i tvåändsstickningen, men de stickas på ett annat sätt. I Estland kallas dessa flätor "vikkel".

Varför ska man använda z-tvinnat garn i stället för det vanliga s-tvinnade i tvåändsstickning kan man undra. Svaret är att snodden ökar i s-tvinnat garn för varje maska man stickar, så efter ett tag har man två hopplöst hopsnodda garner som är svåra att sticka. Om man använder ett z-tvinnat garn löser snodden i stället upp sig. Om man spinner själv ska man därför spinna s med litet snodd i trådarna, och tvinna z med mycket snodd. Medan man stickar försvinner den extra snodden på ett mirakulöst sätt och garnet blir balanserat.

Det finns många sidor på svenska om tvåändsstickning på nätet, och ett flertal böcker. Klassikern "Tvåändsstickat" av Birgitta Dandanell och Ulla Danielsson har nyligen kommit ut i ny, utökad upplaga.

Nålbindning är däremot en välkänd teknik i Finland. Vi har flera varianter av stygn, varav vissa har kommit österifrån. Titta på den här fantastiska bloggen med mycket information om nålbindning: Hibernaatiopesäke. Bloggens språk är finska och engelska med mängder av fina foton.

Two end knitting isn't very well known in Finland, in fact there isn't a term for it in Finnish until resent times when "kahdesta päästä neulominen" (knitting from two ends) is sometimes used. In parts of Sweden and Norway the technique has been known at least since the 19th century, maybe earlier. In Estonian knitting you find similar looking horisontal braids in two or three colors as in two end knitting, called "vikkel" braids, but they are knitted in a different way.

There are many good sites in English about two end knitting, here is one to start with: Knitty two end knitting tutorial with links. One of Sweden's grand old two end knitting ladies, Anne-Maj Ling, has published one of her books in English: "Two-end Knitting". Another book is "New Twists on Twined Knitting" by Laura Farson.

Why should you use z-plied yarn instead of the common s-plied in two end knitting you may ask. The answer is that the technique increases the twist in an s-plied yarn with each stitch, so after a while you have hopelessly overtwisted yarn that is difficult to work with. If you use a z-plied yarn the twist will decrease. That's why yarn for two end knitting should be spun with low twist in the s-singles and plied z with extra twist. While knitting the extra twist magically disappears and the yarn becomes balanced.

Nalbinding on the other hand is well known in Finland. We have several stitches, some of them have come from the East. Look at the fantastic blog Hibernaatiopesäke, link above, for more nalbinding. The blog is in Finnish and English with lots of good photos.

Loftet är alltid en magisk plats. Jag är så förtjust i det gamla huset, strategiskt placerat mitt i stan. Där finns ett härligt café, en liten butik med hantverk av hög kvalitet, och rum för kurser och möten. Om jag bodde i Vasa skulle jag antagligen sitta där varje dag och titta på folk, läsa dagens tidningar, och träffa trevliga fibergalna vänner.

Loftet (yes, The Loft in English!) is always a magical place to visit. I'm so fond of the old house, strategically located in the middle of the city. A nice café, a small shop with high quality handicraft, and rooms for classes and meetings. If I lived in Vaasa I would probably sit there every day, looking at people, reading the newspapers, and meeting nice fiberholic friends.

Kom ihåg att titta upp i taket också när du är i Loftet! - Remember to look at the ceiling too when you are at Loftet!